Stichting KingdomIT is een organisatie die tot doel heeft om wereldwijd met informatietechnologie de levensomstandigheden van mensen te verbeteren en of in combinatie het Evangelie uit te dragen. Dat doel wordt bereikt door in samenwerking met Christelijke instellingen IT-gerelateerde oplossingen te bieden. Op veel plaatsen in de wereld is er een infrastructuur van stroomvoorziening en internet. Daar worden docenten getraind om IT meer in te zetten. Ook worden voorgangers getraind om IT te gebruiken voor Evangelisatie in bijvoorbeeld sloppenwijken of andere locaties. Er zijn echter ook veel plaatsen in de wereld waar internet en stroomvoorziening afwezig of gelimiteerd zijn. En toch moeten mensen daar toegang krijgen tot Gods voorzieningen, zoals Bijbels onderwijs, goede gezondheidsvoorzieningen en communicatie. Momenteel werkt Stichting KingdomIT ook voor Christelijke stichtingen in Nederland door hen te ondersteunen met IT.

Stichting KingdomIT is een initiatief van Ruben Felix. Hij heeft meerjarige ervaring in informatietechnologie. Hij heeft ook een passie om God en Zijn Koninkrijk te dienen met IT. Vandaar de naam KingdomIT. Ruben investeert in zonne-energie oplossingen en goedkope satellietverbindingen en computertechniek wat kan draaien op opensource besturingssystemen. Zo is hij bezig met het opzetten van computerlabs en klinieken in Afrika. Klaslokalen met computers en het trainen van lokale onderwijzers en beheerders. Ruben Felix Ruben Felix
Directeur

Het Bestuur

Joram van Geresteijn
Erik de Roos
Voorzitter
Bert Verhelst
Secretaris
Patrick van den Eijk 
Penningmeester
Joram van Geresteijn Bestuurslid

Het Stichtingsbestuur bestaat uit drie bestuurders: Erik de Roos (voorzitter), Bert Verhelst (secretaris), Patrick van den Eijk (penningmeester) en Joram van Geresteijn (bestuurslid). Daarnaast is een bestuursadviseur aangezocht: Aart Elbertsen. Als mediator is Gert Kraaijeveld bereid gevonden. Ruben Felix treedt op als initiatiefnemer-directeur. De stichting heeft de ANBI-status. Daarmee kunnen giften belastingvrij worden gedaan. Het tweejarig Beleidsplan is gereed; donateurs zijn in staat kennis over de werkwijze van de Stichting te verkrijgen.

Ons Team

Europa

wiebke Albert
Wiebke
Duitsland

Ontwerper
Albert
Nederland
PHP Programmeur / Linux Beheerder
Roel
Nederland
IT Vrijwilliger

Afrika

Kenia

Mary Maine
Mark
Mary
Assistent Continentdirecteur

Nigeria

pas_sam
Samuel
IT